Krawczyk, G. (2019) „Rozwój rynku operatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 75–91. doi: 10.33119/SIP.2018.169.6.