Brychcy, M. i Przybyłowski, A. (2019) „Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 43–56. doi: 10.33119/SIP.2018.169.4.