Boniecki, D. (2019) „Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 31–42. doi: 10.33119/SIP.2018.169.3.