Ziółkowska, E. (2019) „Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 19–30. doi: 10.33119/SIP.2018.169.2.