Błażyńska, J. (2019) „Standaryzacja raportowania niefinansowego”, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , (169), s. 9–18. doi: 10.33119/SIP.2018.169.1.