[1]
M. Czaplicki, „Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro”, SiP, nr 182, s. 31-43, sty. 2022.