[1]
T. . Leśniowski i E. . Bukłaha, „Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami”, SiP, nr 193, s. 75–91, mar. 2024.