[1]
M. . Szymborski i E. . Głodziński, „Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury”, SiP, nr 193, s. 93–106, mar. 2024.