[1]
M. Brychcy i A. Przybyłowski, „Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta”, SiP, nr 169, s. 43–56, sie. 2019.