[1]
J. Błażyńska, „Standaryzacja raportowania niefinansowego”, SiP, nr 169, s. 9–18, sie. 2019.