Salamon, J. „Analiza Rynku Bankowego W Hiszpanii Po 2008 R. Na przykładzie Funkcjonowania Kas oszczędnościowych I Banku Bankia”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 180, marzec 2021, s. 9-22, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2660.