Laskowski, P. „Zarys Metodyki Pracy członka zarządu spółki Energetycznej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 180, marzec 2021, s. 23-40, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661.