Biegajło, M. „Charakterystyka Search Funds Jako inwestorów Dla Firm Rodzinnych W Polsce W Obliczu Braku Sukcesji”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 182, styczeń 2022, s. 9-30, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2847.