Czaplicki, M. „Zmiana restrykcyjności Regulacji makroostrożnościowych W Czasie Pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych Dla banków W Strefie Euro”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 182, styczeń 2022, s. 31-43, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848.