Gwiazda, M. „Modelowanie Struktury Terminowej stóp Procentowych W Ramach Dyrektywy Solvency II Na przykładzie Polski”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 182, styczeń 2022, s. 45-57, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2849.