Kaźmierczak, A., R. Kotkowski, i K. Maciejewski. „Pandemia COVID-19 a Popyt Na pieniądz gotówkowy I Zmiany W Zachowaniach płatniczych W Polsce W 2020 R.”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 182, styczeń 2022, s. 59-76, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2850.