Wanat, H. „Specyfika zarządzania Projektami W Energetyce jądrowej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 182, styczeń 2022, s. 77-91, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2851.