Masłoń-Oracz, A., i M. Pietrzak. „Czynniki Sukcesu Negocjacji Zdalnych”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 184, lipiec 2022, s. 79-87, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934.