Jedynak, P., i S. Bąk. „Kluczowe Czynniki Sukcesu W zarządzaniu przedsiębiorstwami Podczas Pandemii COVID-19”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 184, lipiec 2022, s. 65-78, https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2935.