Błaszczuk, Katarzyna. „Odpowiedzialność członka zarządu Za zaległości Podatkowe spółki kapitałowej a Umorzenie zobowiązań Osoby Fizycznej W postępowaniu upadłościowym W Polsce”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 187, luty 2023, s. 73-87, doi:10.33119/SIP.2022.187.4.