Marciszewska, Anna, i Renata Brajer-Marczak. „Ład Projektowy a dojrzałość Projektowa Organizacji Non-Profit – ujęcie Teoretyczne I Praktyczne”. 2023. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 193, marzec 2024, s. 31-48, doi:10.33119/SIP.2023.193.2.