Leśniowski, Tomasz, i Emil Bukłaha. „Społeczna odpowiedzialność działalności Projektowej a Standardy zarządzania Projektami”. 2023. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 193, marzec 2024, s. 75-91, doi:10.33119/SIP.2023.193.4.