Szymborski, Mateusz, i Eryk Głodziński. „Ład Projektowy – Obszary Badawcze a Kierunki przyszłych studiów W świetle Systematycznego przeglądu Literatury”. 2023. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 193, marzec 2024, s. 93-106, doi:10.33119/SIP.2023.193.5.