Witek-Hajduk, Marzanna K., i Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. „Społeczno-Demograficzne Uwarunkowania Lokalizacji Stron Internetowych przedsiębiorstw”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 131-47, doi:10.33119/SIP.2018.169.9.