Nowosielski, Stanisław. „Procesy I Projekty W Organizacji. O Potrzebie I Sposobach współdziałania”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 109-2, doi:10.33119/SIP.2018.169.8.