Kieszkowska-Grudny, Anna. „Pacjent, świadczeniodawca Czy System – Komu Dziś Potrzebna Jest Skoordynowana Opieka Zdrowotna?”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 93-108, doi:10.33119/SIP.2018.169.7.