Krawczyk, Grzegorz. „Rozwój Rynku operatorów Publicznego Transportu Zbiorowego W Polsce”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 75-91, doi:10.33119/SIP.2018.169.6.