Brychcy, Maja, i Adam Przybyłowski. „Funkcjonowanie I Rola Carsharingu W równoważeniu mobilności Na przykładzie Trójmiasta”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 43-56, doi:10.33119/SIP.2018.169.4.