Boniecki, Dominik. „Strumienie Kooperencji W Sektorze przewozów Lotniczych W Unii Europejskiej”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 31-42, doi:10.33119/SIP.2018.169.3.