Błażyńska, Joanna. „Standaryzacja Raportowania Niefinansowego”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 169, sierpień 2019, s. 9-18, doi:10.33119/SIP.2018.169.1.