Kasiewicz, S., i L. Kurkliński. „Respektowanie Zasady proporcjonalności W Opinii banków spółdzielczych Na przykładzie Rekomendacji KNF”. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , nr 168, sierpień 2019, s. 79-99, doi:10.33119/SIP.2018.168.5.