Laskowski, Paweł. „Zarys Metodyki Pracy członka zarządu spółki Energetycznej”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 180 (marzec 25, 2021): 23-40. Udostępniono lipiec 24, 2021. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661.