Czaplicki, Marcin. „Zmiana restrykcyjności Regulacji makroostrożnościowych W Czasie Pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych Dla banków W Strefie Euro”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 182 (styczeń 18, 2022): 31-43. Udostępniono lipiec 7, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848.