Masłoń-Oracz, Anna, i Maria Pietrzak. „Czynniki Sukcesu Negocjacji Zdalnych”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 184 (lipiec 12, 2022): 79-87. Udostępniono październik 4, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934.