Marciszewska, Anna, i Renata Brajer-Marczak. „Ład Projektowy a dojrzałość Projektowa Organizacji Non-Profit – ujęcie Teoretyczne I Praktyczne”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 193 (marzec 20, 2024): 31–48. Udostępniono maj 21, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4227.