Leśniowski, Tomasz, i Emil Bukłaha. „Społeczna odpowiedzialność działalności Projektowej a Standardy zarządzania Projektami”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 193 (marzec 20, 2024): 75–91. Udostępniono maj 21, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4229.