Szymborski, Mateusz, i Eryk Głodziński. „Ład Projektowy – Obszary Badawcze a Kierunki przyszłych studiów W świetle Systematycznego przeglądu Literatury”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 193 (marzec 20, 2024): 93–106. Udostępniono maj 27, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4230.