Brychcy, Maja, i Adam Przybyłowski. „Funkcjonowanie I Rola Carsharingu W równoważeniu mobilności Na przykładzie Trójmiasta”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 169 (sierpień 2, 2019): 43–56. Udostępniono maj 27, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/773.