Boniecki, Dominik. „Strumienie Kooperencji W Sektorze przewozów Lotniczych W Unii Europejskiej”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 169 (sierpień 2, 2019): 31–42. Udostępniono maj 23, 2024. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/774.