Kasiewicz, Stanisław, i Lech Kurkliński. „Respektowanie Zasady proporcjonalności W Opinii banków spółdzielczych Na przykładzie Rekomendacji KNF”. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , no. 168 (sierpień 2, 2019): 79-99. Udostępniono styczeń 25, 2022. https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/782.