1.
Czaplicki M. Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro. SiP [Internet]. 18 styczeń 2022 [cytowane 4 lipiec 2022];(182):31-3. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848