1.
Marciszewska A, Brajer-Marczak R. Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit – ujęcie teoretyczne i praktyczne. SiP [Internet]. 20 marzec 2024 [cytowane 21 maj 2024];(193):31-48. Dostępne na: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/4227