[1]
Rutecka, J. 2014. Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. 4 (lis. 2014), 127-141. DOI:https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.5.