[1]
Zorska, A. 2012. Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. 2 (grudz. 2012), 27-56. DOI:https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.2.