[1]
Szulczewski, G. 2012. Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. 2 (grudz. 2012), 181-203. DOI:https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.8.