[1]
Jerszow, M. 2019. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. 2(38) (grudz. 2019), 77-91.