(1)
Zorska, A. Narodowy System innowacyjności Jako Filar Gospodarki Opartej Na Wiedzy. kwes 2012, 27-56.