(1)
Szulczewski, G. Studium Przypadku Jako Metoda Nauczania Etyki Biznesu. kwes 2012, 181-203.