(1)
Jerszow, M. Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków Pieczy zastępczej. kwes 2019, 77-91.