Rutecka, J. (2014). Funkcjonowanie państwowych funduszy rezerwowych o celu emerytalnym na przykładzie doświadczeń Norwegii. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia I Prace, (4), 127-141. https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.5